POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

INSTYTUCJE POMOCOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY POLKOWICE

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Targowa 1, tel. 76/ 746-15-70
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 2, tel. 76/ 724-67-00

Zakres działań:

 • świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. św Sebastiana 1A, tel. 76/ 729-92-33
 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, ul. Kard. B. Kominka 7, tel. 76/ 746-08-60
 1. Placówka Socjalizacyjna ,,Skarbek’’, ul. Browarna 1, tel. 76/ 729-92-33
 1. Placówka Socjalizacyjno – Interwencyjna ,,Perspektywa’’, ul. Górna 3, tel.76 /749 -48 –43
 1. Straż Miejska, ul.Targowa 11, tel. 76/ 746-40-23
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Lipowa 1 pok. 103 dyżur: czwartek 12.00 – 14.00, tel. 76/ 724-95-68

zakres działań:

– przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,

– kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,

– udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,

 • diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza

biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Lipowa 2 czynne: 8.00 – 15.00, tel. 76/ 724-67-11

zakres działań:

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 1. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Polkowicach, ul. Plac Kościelny 2, tel. 76/ 745-85-85

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • schronienie całodobowe (płatne 15 zł/osoba)
 1. Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach, tel. 997
 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, tel. 998
 1. Pogotowie Ratunkowe, tel. 999
 1. Ogólnopolski telefon alarmowy, tel. 112
 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia’’, tel. 801-120-002
 1. Ogólnopolski Telefon Zaufania, tel. 800-199-990
 1. Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją, tel. 801-140-068

 

Tytuł: PROFILAKTYKA – poradnik dla rodziców

https://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/poradnik-dla-rodzicow

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Nie jesteś sam! Zadzwoń pod numer 800 12 12 12. To telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl

Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiasz ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać całkowicie anonimowy. Nikt się nie dowie o tej rozmowie, ani rodzice, ani szkoła, ani znajomi. Eksperci z Telefonu Zaufania pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, jak się zachować, gdzie znaleźć konkretne wsparcie.

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/opieka-psychologiczna

"Powiedz co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Kampania promuje specjalną infolinię 800 12 12 12 oferującą doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom.

Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

Strony w dziale:

Strony w dziale: