mLegitymacja szkolna

canva, I.L

Miło nam poinformować, że w Szkole Podstawowa  możliwe jest uzyskanie dokumentu elektronicznego dla uczniów – mLegitymacja.

Co to jest mLegitymacja?

mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego.

Za pomocą  mLegitymacji szkolnej można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

„Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną.

Co należy zrobić, aby uzyskać mLegitymację?

  1. Zapoznać się z Procedurą wydawania mLegitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej.
  2. Pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły, wypełnić (rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do sekretariatu.
  3. Udostępnić zdjęcie ucznia poprzez dziennik elektroniczny UONET+ (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5M i wymiarach minimum 500×600 px). 
  4. Zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store
  5. Odebrać w sekretariacie szkoły kod QR oraz kod aktywacyjny w celu pobrania mLegitymacji (odbiór potwierdzić datą i podpisem). 
  6. W aplikacji mObywalel zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny, po załadowaniu wyświetla się mLegitymacja.

Unieważnienie mLegitymacji

Aby unieważnić  mLegitymację szkolną w przypadku: uszkodzenia, niepoprawnego działania lub utraty rządzenia mobilnego należy:

  • pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły,
  • wypełniony wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Jak szybko zrobić zdjęcie do mLegitymacji?

Bezpłatny Generator Zdjęć do mLegitymacji:

Instrukcje, jak zrobić zdjęcie do mLegitymacji

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: