Stołówka

Odpłatność za obiady należy wpłacać:

Przelewem: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kmicica 23,

59-101 Polkowice

PKO BP 87 1020 3017 0000 2702 0166 6874  

W tytule wpłaty należy podać za kogo jest wniesiona opłata, tj. imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc , za który dokonywana jest wpłata

 

OPŁATA ZA MIESIĄC MAJ  WYNOSI 99,00 (18 DNI)

 

 

Prosimy o dokładne wpłaty, żeby uniknąć na koniec roku zwrotów i dopłat.

Do pobrania:

Regulamin stołówki szkolnej

Karta zgłoszenia

Karta rezygnacji

                                

UWAGA!

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać

 u intendentki najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.

Niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

W przypadku zorganizowanych wycieczek klasowych nieobecność dziecka również zgłaszają rodzice  z 2 dniowym wyprzedzeniem

Kontakt  intendent: Tel. 530 009 909

Strony w dziale:

Strony w dziale: