"DOMKI DLA OWADÓW"

poniedziałek, 8 kwietnia 2024

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BIOLOGICZNO-TECHNICZNEGO "DOMKI DLA OWADÓW"

1.  Cele konkursu:
1) Wykonanie domku dla dzikich pszczół i innych owadów zapylających.
2) Zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko żyjących owadów, zwłaszcza zapylających.
3) Ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających.
4) Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie różnorodnych elementów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do budowy domków dla owadów.
5) Kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych.

2. Warunki uczestnictwa:
1) Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.
2) Uczestnik konkursu  wykonuje z pomocą rodziny jeden domek dla owadów.
3) Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych (przyrodniczych) jak np.: trzcina, glina, drewno, patyki, kora, mech, gruba tektura. Można również wykorzystać inne materiały (także sztuczne), które zwiększą wyraz artystyczny oraz dekoracyjność pracy nie ograniczając funkcjonalności domków dla owadów.
4) Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe domki, zakupione w sklepach.
5) Do każdego domku należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.
6) Domki przechodzą na własność organizatora i zostaną umieszczone na terenie szkoły w celach dydaktycznych i ekologicznych.

3. Ocenie prac będzie podlegać:
1) funkcjonalność i technika wykonania,
2) ogólne wrażenie artystyczne oraz pomysł,
3) zgodność wykonania pracy z regulaminem konkursu.

4. Termin składania prac:
Prace należy dostarczyć do 22 kwietnia 2024 r. do p. Katarzyny Walasek.

5. Wyniki i nagrody:
1) Ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia 2024r..
2) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, punkty z zachowania i cząstkową ocenę celującą z przyrody lub biologii.


Przydatne informacje na temat budowy domków dla owadów można znaleźć m.in. na stronach:
https://dzicyzapylacze.pl/domek-dla-owadow/
https://baranowscy.eu/wordpress/jak-zbudowac-hotel-dla-owadow-najczestsze-bledy/

red. sp1_mkosinska

Strony w dziale:

Strony w dziale: