XX Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

poniedziałek, 19 lutego 2024

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej.

Cele konkursu:

  • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej, jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej.
  • Kształcenie wrażliwości estetycznej.
  • Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.
  • Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
  • Integracja środowiska lokalnego.

Czas trwania konkursu: organizacja etapów szkolnych do 8 marca 2024 r. Prace należy składać, w formie elektronicznej, na adres m.bobela@sp1.polkowice.pl

Tematyka konkursu w regulaminie.

Koordynator etapu szkolnego Mariusz Bobeła

red. sp1_mkosinska

Strony w dziale:

Strony w dziale: